ปัจจุบันนี้เศษรฐกิจเมืองเริ่มแย่ลงมนุษย์เราต่างกินลำบาก บางท่านจนงานไม่มีการงานหลักเป็นของตนเอง สุดท้ายนี้ที่พึ่งชีวิตสุดท้ายของพวกเขาก็คือเข้าเล่นคาสิโนการเสี่ยงโชค เพราะพวกเขาต่างคิดว่า มันคงเป็นหนทางที่ดีที่สุดของเขาอย่างแน่แท้ เพราะเขาทั้งหลายต่างคิดว่าต้องเสี่ยงโอกาสอย่างน้อยมันอาจยังเป็นความหวังอย่างเดียวของเขา แต่พอเล่นไปมัวเมาของคำว่าการเดิมพันชีวิตมันได้เป็นตามจุดมุ่งหมายที่พวกเขาหวังไว้ ทำให้เขากลายคนหมดอนาคตทุกอย่าง การที่เราตั้งต้นจากการไม่รู้จักคิดทำอะไรให้ถูกต้อง ชีวิตมันก็จะเดินทางผิดพลาดเสมอ การเล่นการเดิมพันจึงไม่ใช่การทำงานที่ถูกต้องแต่คนเราก็ยังอยากที่จะเข้าไปสัมผัสกันทุกคน การเล่นการเดิมพันจึงไม่ใช่จุดหมายของชีวิตคนเราไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม การเล่นการเสี่ยงโชคเป็นการเอาชีวิตของเราเข้าไปเสี่ยง บางทีก็ได้ บางทีก็เสีย gclub ถ้าเราไม่มีสติชีวิตเราก็จะตกเป็นทาสการเดิมพันอย่างที่เราไม่รู้ตัวเอง ฉะนั้นสิ่งที่คนเราควรระลึกถึงเสมอ คือการมีสติของตัวเองในการดำเนินชีวิต แต่ถ้าคนเราขาดสติของตัวเองให้ความละโมบเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของเราก็จะเป็นเหตุให้เราตกเป็นทาสของคำว่าการพนันอย่างแน่แท้ การใช้ชีวิตอย่างไม่เลินเล่อก็จะทำให้ชีวิตเราดำเนินไปอย่างมีอนาคต แต่บางคนก็ประมาทกับการใช้ชีวิต เพราะความหวังของเขาทั้งหลายอย่างมั่นใจ ทำให้เขาทั้งหลายหลงผิด ความคิดของตนเองว่าเล่นการเสี่ยงโชคแล้วต้องได้ ต้องได้เยอะแต่พอมันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายของมันก็ทำให้พวกเขาเกิดความเคร่งเครียดบางคนเล่นการเสี่ยงโชคเสียกับบ้านมาก็จะระรานกับลูกเมีย โดยพวกคนกลุ่มนี้เป็นคนขาดสติ และความยั้งคิด ดังนั้นคนที่ติดการเดิมพันก็จะเป็นคนที่ขาดสำนึกในตัวเองเสมอ